Історія кафедри

Історія кафедри

Історія кафедри теоретичної і прикладної економіки

Кафедра  теоретичної   і   прикладної економіки була створена 20 листопада 1963 року шляхом реорганізації і носила назву філософії та політекономії. Першим завідувачем кафедри став к. іст.н. Потоцький Григорій Кузьмич.

7 січня 1965 року кафедра змінила назву на Історії КПРС і політичної економії, а з 1966 року і завідувача, яким став к.філос.н. Боднаренко Василь Пилипович.

У 1969 році мала назву кафедри політичної економії.

Очолював кафедру

ректор Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника 

професор, к.е.н. Устенко Олександр Андрійович

(у 1954 р. закінчив юридичний факультет Київського  державного університету  ім. Т.Г. Шевченка).  На кафедрі працювали випускники провідних ВУЗів, зокрема, випускник Московського державного університету імені М. Ломоносова – Уваров Борис Іванович, випускник Київського державного університету імені Т. Шевченка – доцент Загородній Олег Петрович.

З 1980 року по 2001 рік кафедру очолював відомий економіст-демограф,

професор Копчак Степан Іванович,

який вніс значний вклад у розвиток демографічної науки в Україні (понад 80 друкованих праць).
 У 1992 році кафедра політекономії була перейменована в кафедру економічної теорії.

З червня 2000 року до 2009 року  кафедру очолював 

доктор економічних наук, професор Романюк Михайло Дмитрович

 і за суміщенням професій – декан економічного факультету.
З 2004 року кафедра здійснює випуск Вісника Прикарпатського університету (серія: економіка), який є фаховим науковим виданням України, що включений до затвердженого ВАК переліку.
Наступне перейменування кафедри економічної теорії   в  кафедру теоретичної і  прикладної економіки  відбулося у 2006 році.

З 2009 року по 2011 рік обов’язки завідувача кафедри виконував 

кандидат економічних наук, доцент Васильченко Сергій Миколайович.

З червня 2011 року  по даний час кафедру очолює

доктор економічних наук, професор  Пилипів Надія Іванівна.

 Головними досягненнями кафедри є :

відкриття магістерської програми 

051 Економіка (Прикладна економіка), перший випуск студентів відбувся у лютому 2018 р.;

а також перший набір студентів на освітню програму за першим (бакалаврським) рівнем

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.