Історія кафедри

Історія кафедри

Історія кафедри теоретичної і прикладної економіки

Кафедра  теоретичної   і   прикладної економіки була створена 20 листопада 1963 року шляхом реорганізації і носила назву філософії та політекономії. Першим завідувачем кафедри став к. іст.н. Потоцький Григорій Кузьмич.

7 січня 1965 року кафедра змінила назву на Історії КПРС і політичної економії, а з 1966 року і завідувача, яким став к.філос.н. Боднаренко Василь Пилипович.

У 1969 році мала назву кафедри політичної економії.

Очолював кафедру

ректор Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника 

професор, к.е.н. Устенко Олександр Андрійович

(у 1954 р. закінчив юридичний факультет Київського  державного університету  ім. Т.Г. Шевченка).  На кафедрі працювали випускники провідних ВУЗів, зокрема, випускник Московського державного університету імені М. Ломоносова – Уваров Борис Іванович, випускник Київського державного університету імені Т. Шевченка – доцент Загородній Олег Петрович.

З 1980 року по 2001 рік кафедру очолював відомий економіст-демограф,

професор Копчак Степан Іванович,

який вніс значний вклад у розвиток демографічної науки в Україні (понад 80 друкованих праць).
 У 1992 році кафедра політекономії була перейменована в кафедру економічної теорії.

З червня 2000 року до 2009 року  кафедру очолював 

доктор економічних наук, професор Романюк Михайло Дмитрович

 і за суміщенням професій – декан економічного факультету.
З 2004 року кафедра здійснює випуск Вісника Прикарпатського університету (серія: економіка), який є фаховим науковим виданням України, що включений до затвердженого ВАК переліку.
Наступне перейменування кафедри економічної теорії   в  кафедру теоретичної і  прикладної економіки  відбулося у 2006 році.

З 2009 року по 2011 рік обов’язки завідувача кафедри виконував 

кандидат економічних наук, доцент Васильченко Сергій Миколайович.

З червня 2011 року  по даний час кафедру очолює

доктор економічних наук, професор  Пилипів Надія Іванівна.

, під керівництвом якої у 2015 році було отримано ліцензію на здійснення підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському ) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою Прикладна економіка
спеціальності 051 Економіка, що дозволило у 2016 році здійснити перший набір на навчання студентів за вищезазначеним рівнем підготовки. У 2019 році ОПП Прикладна економіка спеціальності 051 Економіка, була успішно акредитована з наданням права продовжувати освітню діяльність. Також під керівництвом завідувача кафедри, професора Пилипів Надії Іванівни у 2018 році було отримано ліцензію на здійснення підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському ) рівні вищої освіти за ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, що дозволило уже у 2018 році здійснити перший набір на навчання студентів за вищезазначеним
рівнем підготовки.